นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ‘สวนสุนันทา คว้ารางวัลการแข่งขันกีฬา Accounting Sport day ครั้งที่ 4
   
         เมื่อเร็วๆนี้ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร อาจารย์รุ่งลักษมี รอดขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในโครงการ Accounting Sport day ครั้งที่ 4 จัดโดยคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 12 สถาบัน มีการแข่งขันกีฬา 9 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน (ทีมชาย), แบดมินตัน (ชายคู่), แบตมินตัน (หญิงคู่), บาสเกตบอล (ทีมชาย), แชร์บอล (ทีมหญิง), วอลเลย์บอล (ทีมชาย), วอลเลย์บอล(ทีมหญิง), กีฬาฮาเฮ เกมและกิจกรรมสันทนาการ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬาบาสเก็ตบอล ทีมชาย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาแชร์บอล ทีมหญิง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาแบตมินตัน ชายคู่
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาแบตมินตัน หญิงคู่
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬาวอลเล่ย์บอล ทีมชาย
03. 2018